Biblioteca de l'Arxiu i CERES

        Biblioteques de CCOO de Catalunya - Arxiu Històric i CERES

Arxiu Històric i CERES de CCOO de Catalunya · Via Laietana 16, planta sisena i soterrani. 08003 Barcelona · Tel. 934 812 852 / 93 481 28 41 · arxiu@ccoo.cat / ceres@ccoo.cat